Політична партія Громада - Конституція України

Конституція України

 

             Р о з д і л VII

              ПРОКУРАТУРА 

   Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на
яку покладаються:
   1) підтримання державного обвинувачення в суді;
   2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у
випадках, визначених законом;
   3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
   4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.
   5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина,
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими
особами; ( Статтю 121 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 2222-IV [2222-15] від 08.12.2004 )

   Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор
України, який призначається на посаду та звільняється з посади за
згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада
України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України,
що має наслідком його відставку з посади. ( Частина перша статті
122 в редакції Закону N 2222-IV [2222-15] від 08.12.2004 )
   Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять
років.

   Стаття 123. Організація і порядок  діяльності  органів
прокуратури України визначаються законом.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]