Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 10. Гарантії права на інформацію

   Право на інформацію забезпечується:
   обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого
і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та
прийняті рішення;
   створенням у державних органах спеціальних інформаційних
служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку
доступ до інформації;
   вільним доступом суб'єктів інформаційних  відносин  до
статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів;
обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та
особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством;
   створенням механізму здійснення права на інформацію;
   здійсненням державного контролю за додержанням законодавства
про інформацію;
   встановленням відповідальності за порушення законодавства про
інформацію.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]