Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 16. Організація наукових досліджень в
        галузі інформаційної діяльності

   Для забезпечення успішного функціонування  і  розвитку
національних систем інформації в Україні здійснюються пошукові
фундаментальні та прикладні наукові дослідження  в  галузі
інформаційної діяльності.
   З цією метою створюються наукові установи, науково-виробничі
підрозділи, об'єднання, асоціації, центри нових інформаційних
технологій та інші формування, в тому числі за участю зарубіжних
партнерів.
   Фінансування  пошукових  і  фундаментальних  наукових
досліджень, наукових програм, проектів державного значення у
науково-дослідних установах і навчальних закладах здійснюється за
рахунок бюджетних асигнувань, власних коштів та коштів замовників.
   Фінансування прикладних досліджень, розробок здійснюється, як
правило, на договірній або контрактовій основі, а їх результати
можуть бути об'єктом товарних відносин.


               Розділ III

         ГАЛУЗІ, ВИДИ, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
            ТА РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО НЕЇ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]