Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 19. Статистична інформація

   Статистична інформація - це офіційна документована державна
інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та
процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та
інших сферах життя. ( Частина перша статті 19 в редакції Закону
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )
   Державна статистична  інформація  підлягає  систематичному
відкритому публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян,
наукових установ, заінтересованих організацій до неопублікованих
статистичних  даних,  які  не  підпадають під дію обмежень,
установлених цим Законом, а також Законом України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ). ( Частина друга статті 19 в редакції
Закону N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )
   Система статистичної інформації, її джерела  і  режим
визначаються Законом України "Про державну статистику" ( 2614-12 )
та іншими правовими актами в цій галузі.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]