Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 21. Інформація державних органів та органів
        місцевого і регіонального самоврядування

   Інформація державних органів та органів  місцевого  і
регіонального самоврядування -  це  офіційна  документована
інформація, яка створюється в процесі  поточної  діяльності
законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і
регіонального самоврядування.
   Основними джерелами цієї інформації є: законодавчі акти
України, інші акти, що приймаються Верховною Радою та її органами,
акти Президента України, підзаконні нормативні акти, ненормативні
акти державних органів, акти органів місцевого і регіонального
самоврядування.
   Інформація державних органів та органів  місцевого  і
регіонального самоврядування доводиться до відома заінтересованих
осіб шляхом:
   опублікування її в офіційних друкованих  виданнях  або
поширення інформаційними службами відповідних державних органів і
організацій;
   опублікування її в друкованих засобах масової інформації або
публічного оголошення через аудіо- та аудіовізуальні  засоби
масової інформації;
   безпосереднього доведення її до заінтересованих осіб (усно,
письмово чи іншими способами);
   надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами;
   оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.
   Джерела і порядок одержання, використання, поширення та
зберігання офіційної інформації державних органів та органів
місцевого  і  регіонального  самоврядування   визначаються
законодавчими актами про ці органи.
   Законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав,
свобод і законних інтересів громадян, не доведені до публічного
відома, не мають юридичної сили.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]