Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 22. Правова інформація

   Правова інформація - це сукупність документованих  або
публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела,
реалізацію, юридичні  факти,  правовідносини,  правопорядок,
правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
   Джерелами  правової  інформації  є  Конституція  України
( 254к/96-ВР ), інші законодавчі і підзаконні нормативні правові
акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного
права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів
масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з
правових питань.
   З метою забезпечення доступу до законодавчих та  інших
нормативних актів всім громадянам держава забезпечує видання цих
актів масовими тиражами у найкоротші строки після набрання ними
чинності.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]