Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 28. Режим доступу до інформації

   Режим доступу до інформації - це передбачений правовими
нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання
інформації.
   За режимом доступу інформація поділяється на  відкриту
інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
   Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.
   Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає у
забезпеченні додержання вимог законодавства про інформацію всіма
державними органами, підприємствами, установами та організаціями,
недопущенні необгрунтованого віднесення відомостей до категорії
інформації з обмеженим доступом.
   Державний контроль за додержанням встановленого  режиму
здійснюється спеціальними органами, які визначають Верховна Рада
України і Кабінет Міністрів України.
   У порядку контролю Верховна Рада України може вимагати від
урядових установ, міністерств, відомств звіти, які  містять
відомості про їх діяльність  по  забезпеченню  інформацією
заінтересованих осіб (кількість випадків відмови  у  наданні
доступу до інформації із зазначенням мотивів таких  відмов;
кількість та обгрунтування застосування режиму обмеженого доступу
до окремих видів інформації; кількість скарг на неправомірні дії
посадових осіб, які відмовили у доступі до інформації, та вжиті
щодо них заходи тощо).

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]