Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом

   Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом
поділяється на конфіденційну і таємну.
   Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у
володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи
юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно  до
передбачених ними умов.
   Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в
користуванні  органів  державної  влади чи органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону
встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної.
Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається
Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 30 доповнено частиною
третьою згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
   До конфіденційної інформації, що є власністю держави і
знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, не можуть бути віднесені відомості:
   про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів
побуту;
   про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують
безпеці громадян;
   про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;
   стосовно стану  справ  із правами і свободами людини і
громадянина, а також фактів їх порушень;
   про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб;
   інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України
та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, не може бути обмеженим.
( Статтю 30 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
   Громадяни, юридичні особи, які  володіють  інформацією
професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та
іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є
предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського,
комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом
таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи
належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для
неї систему (способи) захисту.
   Виняток становить інформація комерційного та банківського
характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено
Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з
питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо),
та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю
людей.
   До таємної інформації належить інформація, що  містить
відомості, які становлять державну та іншу  передбачену  законом
таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і
державі.
   Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які
становлять державну таємницю, і доступ  до  неї  громадян
здійснюється відповідно до закону про цю інформацію.
   Порядок обігу таємної інформації та її захисту визначається
відповідними державними органами за умови додержання  вимог,
встановлених цим Законом.
   Порядок і терміни  обнародування  таємної  інформації
визначаються відповідним законом.
   Інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди
її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо
вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості
знати цю інформацію переважає право її власника на її захист.
( Статтю 30 доповнено частиною згідно із Законом N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]