Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 31. Доступ громадян до інформації про них

   Громадяни мають право:
   знати у період збирання інформації, які відомості про них і з
якою метою збираються, як, ким і  з  якою  метою  вони
використовуються;
   доступу до інформації про них, заперечувати її правильність,
повноту, доречність тощо.
   Державні органи та організації,  органи  місцевого  і
регіонального самоврядування, інформаційні системи яких вміщують
інформацію про громадян, зобов'язані надавати її безперешкодно і
безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків,
передбачених законом, а також вживати заходів щодо запобігання
несанкціонованому доступу до неї. У разі порушень цих вимог Закон
гарантує захист громадян від завданої їм шкоди використанням такої
інформації.
   Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу
особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними
органами, організаціями і посадовими особами.
   Зберігання інформації про громадян не повинно тривати довше,
ніж це необхідно для законно встановленої мети.
   Всі організації, які збирають інформацію про  громадян,
повинні до початку роботи з нею здійснити у  встановленому
Кабінетом Міністрів України  порядку  державну  реєстрацію
відповідних баз даних.
   Необхідна кількість даних про громадян, яку можна одержати
законним шляхом, має бути максимально  обмеженою  і  може
використовуватися лише для законно встановленої мети.
   Відмова в доступі до такої інформації, або приховування її,
або незаконні збирання, використання, зберігання чи поширення
можуть бути оскаржені до суду.
( Офіційне тлумачення до статті 31 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]