Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 32. Інформаційний запит щодо доступу до
        офіційних документів і запит щодо надання
        письмової або усної інформації

   Під інформаційним запитом (надалі - запитом) щодо доступу до
офіційних документів у цьому Законі розуміється звернення з
вимогою про надання можливості ознайомлення  з  офіційними
документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Він
подається у письмовій формі.
   Громадянин має право звернутися до державних органів і
вимагати надання будь-якого офіційного документа, незалежно від
того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків
обмеження доступу, передбачених цим Законом.
   Під запитом щодо надання письмової або усної інформації у
цьому Законі розуміється звернення з вимогою надати письмову або
усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та
судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.
   Громадяни України, державні органи, організації і об'єднання
громадян (надалі - запитувачі) подають запит відповідному органу
законодавчої, виконавчої та судової влади, його посадовим особам.
   У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові
запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його
цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.
   Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх
посадові особи зобов'язані надавати інформацію, що стосується їх
діяльності, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні
виступи своїх посадових осіб.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]