Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 35. Оскарження відмови і відстрочки задоволення
        запиту щодо доступу до офіційних документів

   Відмову або відстрочку  задоволення запиту може  бути
оскаржено.
   У разі відмови в наданні документа для ознайомлення або
відстрочки задоволення запиту запитувач має право  оскаржити
відмову або відстрочку до органу вищого рівня.
   Якщо на скаргу, подану до органу вищого рівня, дається
негативна відповідь, запитувач має право оскаржити цю відмову до
суду.
   У разі, коли запитувач звернувся до суду, обов'язок доводити
законність відмови чи відстрочки задоволення запиту покладається
на відповідача - державну установу.
   Суд має право для забезпечення повноти та об'єктивності
розгляду справи запитати офіційні документи,  у  можливості
ознайомлення з якими було відмовлено, і, вивчивши їх, прийняти
рішення про обгрунтованість (або необгрунтованість) дій посадових
осіб державної установи.
   Якщо відмову або відстрочку визнано необгрунтованою, суд
зобов'язує державну установу надати запитувачу змогу ознайомитися
з офіційним документом і постановляє окрему ухвалу щодо посадових
осіб, які відмовили заявнику.
   Необгрунтована відмова у наданні змоги для ознайомлення з
офіційними документами або порушення визначеного терміну  її
надання без поважних причин тягнуть за собою дисциплінарну або
іншу відповідальність посадових осіб державних установ у порядку,
встановленому законами України.
   Офіційні документи, надані на запити органами законодавчої,
виконавчої та судової влади України, можуть публікуватися.
   Запитувачі мають право робити виписки з наданих їм для
ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати
текст на магнітну плівку тощо. Власник документів має право за
відповідну плату виготовляти за бажанням  запитувача  копії
запитуваних документів.
   Не підлягає оплаті робота по пошуку офіційних документів.
   Оскарження  відмови і відстрочки задоволення запиту щодо
надання письмової інформації здійснюється в аналогічному порядку.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]