Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 37. Документи та інформація, що не підлягають
        наданню для ознайомлення за запитами

   Не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за
інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:
   інформацію, визнану у встановленому  порядку  державною
таємницею;
   конфіденційну інформацію;
   інформацію про оперативну і  слідчу  роботу  органів
прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих
випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам,
розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий
та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю
або здоров'ю будь-якої особи;
   інформацію, що стосується особистого життя громадян;
   документи,  що  становлять  внутрівідомчу   службову
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та
інше), якщо вони пов'язані з розробкою напряму  діяльності
установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
   інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими
законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто
запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він
містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі
нормативного акта іншої державної установи, а та  державна
установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання
щодо її розсекречення;
   інформацію  фінансових  установ,  підготовлену   для
контрольно-фінансових відомств.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]