Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 45-1. Заборона цензури та заборона втручання в
          професійну діяльність журналістів і засобів
          масової інформації з боку органів державної
          влади або органів місцевого самоврядування, їх
          посадових осіб

   Цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації,
журналіста, головного редактора, організації, що здійснює випуск
засобу  масової інформації, його засновника (співзасновника),
видавця, розповсюджувача, попередньо узгоджувати інформацію, що
поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї
інформації чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних
прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли
така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій
іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб заборонена.

   Забороняються втручання  у  формах,  не  передбачених
законодавством України або договором, укладеним між засновником
(співзасновниками)  і редакцією засобу масової інформації, у
професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації,
що поширюється, з боку засновників (співзасновників) засобів
масової інформації, органів державної влади або органів місцевого
самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з метою
поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно
значимої інформації, накладення заборони на показ окремих осіб або
поширення інформації про них,  заборони  критикувати  органи
державної  влади  чи органи місцевого самоврядування або їх
посадових осіб.

   Забороняються створення будь-яких органів державної влади,
установ, введення посад, на які покладаються повноваження щодо
здійснення контролю за змістом інформації, що поширюється засобами
масової інформації.

   Умисне перешкоджання  законній  професійній  діяльності
журналістів та/або  переслідування  журналіста  за  виконання
професійних обов'язків, за критику, здійснювані посадовою особою
або групою осіб за попередньою змовою, тягне за собою кримінальну
відповідальність відповідно  до  Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).

   Повноваження органів державної влади з питань діяльності
засобів масової  інформації визначаються виключно Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України.
( Закон доповнено статтею 45-1 згідно із Законом N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]