Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства
        про інформацію

   Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно з законодавством України.
   Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
   необгрунтована відмова від надання відповідної інформації;
   надання інформації, що не відповідає дійсності;
   несвоєчасне надання інформації;
   навмисне приховування інформації;
   примушення до поширення або перешкоджання поширенню певної
інформації, а також цензура; ( Абзац шостий статті 47 в редакції
Закону N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )
   поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи;
   безпідставна  відмова  від  поширення певної інформації;
( Статтю 47 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )
   використання і поширення інформації стосовно особистого життя
громадянина без його згоди особою, яка є власником відповідної
інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків;
   розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється
законом, особою, яка повинна охороняти цю таємницю;
   порушення порядку зберігання інформації;
   навмисне знищення інформації;
   необгрунтоване віднесення окремих видів  інформації  до
категорії відомостей з обмеженим доступом;
   порушення  порядку  обліку,  зберігання  і  використання
документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави. ( Частину другу статті 47
доповнено абзацом згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від
11.05.2004 )
( Офіційне тлумачення до статті 47 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]