Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 6. Державна інформаційна політика

   Державна інформаційна політика - це сукупність основних
напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,
поширенню та зберіганню інформації.
   Головними напрямами і способами державної  інформаційної
політики є:
   забезпечення доступу громадян до інформації;
   створення національних систем і мереж інформації;
   зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних,
правових і наукових основ інформаційної діяльності;
   забезпечення ефективного використання інформації;
   сприяння постійному оновленню, збагаченню та  зберіганню
національних інформаційних ресурсів;
   створення загальної системи охорони інформації;
   сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і
гарантування інформаційного суверенітету України;
   сприяння  задоволенню  інформаційних  потреб  закордонних
українців. ( Частину другу статті 6 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005 )

   Державну інформаційну політику розробляють і  здійснюють
органи державної влади загальної компетенції, а також відповідні
органи спеціальної компетенції.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]