Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 47-1. Звільнення від відповідальності

   Ніхто не  може  бути притягнутий до відповідальності за
висловлення оціночних суджень.

   Оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є
висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика,
оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені
як  такі,  що містять фактичні дані, з огляду на характер
використання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій,
сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню
їх правдивості.

   Особа звільняється від відповідальності  за  розголошення
інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця
інформація є суспільно значимою.

   Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів
масової інформації та журналістів визначаються законами "Про
друковані засоби  масової  інформації  (пресу)  в  Україні"
( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про
інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) та "Про державну підтримку
засобів масової  інформації та соціальний захист журналістів"
( 540/97-ВР ).
( Закон доповнено статтею 47-1 згідно із Законом N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]