Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 48. Порядок оскарження протиправних діянь

   В разі вчинення державними органами, органами місцевого і
регіонального самоврядування та їх посадовими особами, а також
політичними  партіями, іншими об'єднаннями громадян, засобами
масової інформації, державними організаціями, які є юридичними
особами, та окремими громадянами протиправних діянь, передбачених
цим Законом, ці дії підлягають оскарженню до органів вищого рівня
або до суду.
   Скарги на протиправні дії посадових осіб подаються в органи
вищого рівня, яким підпорядковані ці посадові особи.
   У разі незадоволення скарги, поданої до органу вищого рівня,
заінтересований громадянин або юридична особа  мають  право
оскаржити протиправні дії посадових осіб до суду.
( Офіційне тлумачення до статті 48 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]