Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Стаття 50. Міжнародна інформаційна діяльність

   Міжнародна інформаційна діяльність полягає в забезпеченні
громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій
офіційною документованою або публічно оголошуваною інформацією про
зовнішньополітичну діяльність України, про події та явища в інших
країнах, а також у цілеспрямованому поширенні за межами України
державними органами і об'єднаннями громадян, засобами масової
інформації та громадянами всебічної інформації про Україну.
   Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний
доступ до інформації через зарубіжні джерела, включаючи пряме
телевізійне мовлення, радіомовлення і пресу.
   Правове становище і професійна діяльність акредитованих в
Україні іноземних кореспондентів та інших представників іноземних
засобів масової інформації, а також інформаційна  діяльність
дипломатичних, консульських та інших офіційних  представників
зарубіжних держав в Україні регулюються законодавством України,
відповідними міжнародними договорами, укладеними Україною.
   Створення і діяльність спільних організацій  в  галузі
інформації за участю вітчизняних та іноземних юридичних осіб і
громадян регулюються законодавством України.
   Якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті,
які містяться в законодавстві України, що регулює відносини в
галузі інформації, то застосовуються норми міжнародного договору,
укладеного Україною.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]