Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 2. Мета і завдання

   Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов'язаних з
науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для
підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх
результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.

   Основними завданнями цього Закону є визначення:

   правового статусу суб'єктів наукової і  науково-технічної
діяльності,  матеріальних  та моральних стимулів забезпечення
престижності та зумовленої суспільними потребами пріоритетності
цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального
потенціалу нації;

   економічних, соціальних та правових гарантій наукової  і
науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості;

   основних цілей, напрямів та принципів державної політики у
сфері наукової і науково-технічної діяльності;

   повноважень органів  державної  влади  щодо  здійснення
державного  регулювання  та  управління  у сфері наукової і
науково-технічної діяльності.

   [...]

Початок
в кінець [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]