Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається
        підтримка держави

   Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм
власності, діяльність яких має важливе значення для  науки,
економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових
установ, яким надається підтримка держави. Положення про Державний
реєстр  наукових  установ  затверджується Кабінетом Міністрів
України.

   Наукові установи включаються центральним органом виконавчої
влади  у  сфері  наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності  до Державного реєстру наукових установ за умови
проходження державної атестації.

   Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових
установ:

   користуються податковими пільгами відповідно до законодавства
України;

   не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на
інші види діяльності;

   зобов'язані не  менш  як 50 відсотків доходу від своєї
діяльності   спрямовувати   на   проведення   ініціативних
науково-дослідних   робіт   та   розвиток   дослідницької
матеріально-технічної бази.

   Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових
установ, виключаються з нього у разі недодержання ними вимог,
передбачених цим Законом.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]