Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 17. Громадські наукові організації

   Громадські наукові організації є об'єднаннями вчених для
цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту
фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи,
обміну досвідом.

   Громадські наукові організації підлягають реєстрації та діють
відповідно до законодавства про об'єднання громадян з урахуванням
положень цього Закону.

   Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові
наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань
науково-дослідні, проектно-конструкторські,       експертні,
консалтингові, пошукові організації, співпрацювати із іноземними
та  міжнародними  організаціями,  бути  колективними  членами
міжнародних  науково-фахових  об'єднань,  спілок,  товариств
відповідно до законодавства України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]