Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 19. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх
        кваліфікації

   Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та
докторантура.  Порядок  вступу та навчання в аспірантурі та
докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України.

   Наукові працівники  проходять  стажування  у  відповідних
наукових, державних установах, організаціях як в Україні, так і за
її межами.

   Наукова установа забезпечує проходження курсу  підвищення
кваліфікації  науковому  працівникові  кожні  п'ять років із
збереженням середньої заробітної плати.

   Результати підвищення кваліфікації враховуються при атестації
наукових працівників.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]