Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 20. Наукові ступені і вчені звання

   Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і
доктора наук та присвоєння вчених звань старшого  наукового
співробітника, доцента і професора.

   Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є
державним  визнанням  рівня  кваліфікації  вченого.  Порядок
присудження  наукових  ступенів  і  присвоєння  вчених звань
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

   Атестати доцента і професора видаються Міністерством освіти
України, а дипломи кандидата і доктора наук та атестат старшого
наукового співробітника - Вищою атестаційною комісією України.

   Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання є
кваліфікаційною  вимогою  для  зайняття  науковим працівником
відповідної посади.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]