Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 21. Атестація наукових працівників

   Атестація наукових  працівників  провадиться  в  наукових
установах не рідше одного разу на п'ять років з метою:

   оцінки рівня професійної підготовки наукового працівника,
результативності його роботи;

   визначення відповідності кваліфікації наукового працівника
займаній посаді;

   виявлення перспективи  використання  здібностей  наукового
працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;

   визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійної
підготовки наукового працівника.

   Положення про атестацію наукових працівників затверджується
Кабінетом Міністрів України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]