Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 22-1. Посади наукових працівників

   Посадами наукових працівників наукових установ та організацій
(їх філіалів, відділень тощо) є:

   керівник (президент,  генеральний  директор,  генеральний
конструктор, директор, начальник);

   заступник керівника (віце-президент, заступники генерального
директора, генерального конструктора, директора, начальника) з
наукової роботи;

   академік-секретар (його заступники);

   головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);

   керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача)
наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);

   головний конструктор, головний інженер, головний технолог з
основного напряму діяльності наукової установи,  організації,
закладу та їх заступники;

   провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог
з основного напряму діяльності наукової установи, організації,
закладу;

   головний науковий співробітник;

   провідний науковий співробітник;

   старший науковий співробітник;

   науковий співробітник;

   науковий співробітник-консультант;

   молодший науковий співробітник;

   докторант.

   До наукових працівників належать також особи, які мають
науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи
спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.
( Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 1316-IV
( 1316-15 ) від 20.11.2003 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]