Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 22-3. Стаж наукової роботи

   До стажу наукової роботи зараховується:

   час роботи  на  посадах наукових працівників, визначених
статтею 22-1 цього Закону;

   час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих
навчальних  закладів III-IV рівнів акредитації, визначених у
частині другій  статті  48 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 );

   час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю
відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено
науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю;

   час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на
посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), якщо цій роботі безпосередньо передувала і
після неї слідувала робота, передбачена абзацами другим, третім і
четвертим цієї статті;

   час навчання в аспірантурі чи ад'юнктурі за денною (очною)
формою навчання випускникам аспірантури, ад'юнктури.
( Закон доповнено статтею 22-3 згідно із Законом N 1316-IV
( 1316-15 ) від 20.11.2003 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]