Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 23. Оплата і стимулювання праці наукового працівника

   Оплата праці  наукового  працівника повинна забезпечувати
достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої
діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника,
стимулювати залучення талановитої молоді в науку та підвищення
кваліфікації наукових працівників.

   Заробітна плата наукових працівників складається з посадових
ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені
звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та
інших  надбавок,  доплат  та  винагород   за   наукову
(науково-педагогічну)  діяльність, передбачених законодавством.
(  Частина  друга статті 23 в редакції Законів N 1646-III
( 1646-14 ) від 06.04.2000, N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003 )

   Дійсним членам та членам-кореспондентам Національної академії
наук України та галузевих академій наук встановлюється довічна
плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

   Держава гарантує  встановлення  ставок (окладів) науковим
працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з
бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів
відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації.

   Умови оплати праці наукових працівників державних наукових
установ визначаються Кабінетом Міністрів України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]