Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 24 в редакції Закону N 1646-III ( 1646-14 ) від
06.04.2000, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001, N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002,
текст статті в редакції Закону N 1316-IV ( 1316-15 ) від
20.11.2003 )

             Р о з д і л IV

     ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
     УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
              ДІЯЛЬНОСТІ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]