Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 25. Повноваження Верховної Ради України у сфері
        наукової і науково-технічної діяльності

   Верховна Рада України:

   здійснює державне  регулювання  у  сфері  наукової  і
науково-технічної діяльності;

   визначає основні засади і напрями державної політики у сфері
наукової і науково-технічної діяльності;

   затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та
загальнодержавні  (національні)  програми  науково-технічного
розвитку України;

   здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
України віднесені до її відання.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]