Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 26. Повноваження Президента України у сфері наукової
        і науково-технічної діяльності

   Президент України як глава держави і гарант її державного
суверенітету  сприяє  розвиткові  науки  і техніки з метою
забезпечення технологічної незалежності країни, матеріального
достатку суспільства і духовного розквіту нації.

   Президент України  відповідно  до Конституції та законів
України:

   визначає систему органів виконавчої влади, які здійснюють
державне управління  у  сфері  наукової  і  науково-технічної
діяльності в Україні;

   забезпечує здійснення  контролю  за  формуванням   та
функціонуванням системи державного управління у сфері наукової і
науково-технічної діяльності;

   для здійснення  своїх  повноважень  у  науковій   і
науково-технічній сфері створює консультативно-дорадчу раду з
питань науки і науково-технічної політики, яка сприяє формуванню
державної політики щодо розвитку науки, визначенню пріоритетних
науково-технічних   напрямів,    виробленню    стратегії
науково-технологічного  та  інноваційного  розвитку, розглядає
пропозиції щодо ефективного використання коштів Державного бюджету
України, які спрямовуються на розвиток науки, технологій та
інновацій, щодо удосконалення структури управління наукою, системи
підготовки і атестації кадрів.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]