Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
        наукової і науково-технічної діяльності

   Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
виконавчої влади:

   здійснює науково-технічну політику держави;

   подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки та їх матеріально-технічного
забезпечення;

   забезпечує реалізацію  загальнодержавних  науково-технічних
програм;

   затверджує державні (міжвідомчі) науково-технічні програми
відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки.

 [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]