Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        у сфері наукової, науково-технічної та
        інноваційної діяльності

   Центральний  орган  виконавчої  влади у сфері наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності є центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної
політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

   Центральний  орган  виконавчої  влади у сфері наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності:

   розробляє засади наукового і науково-технічного  розвитку
України;

   забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу
України;

   організує та координує інноваційну діяльність;

   координує розвиток     загальнодержавної     системи
науково-технічної інформації;

   організує  прогнозно-аналітичні  дослідження  тенденцій
науково-технічного та інноваційного розвитку; ( Частину другу
статті  28  доповнено  абзацом згідно із Законом N 2261-IV
( 2261-15 ) від 16.12.2004 )

   формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки  та
інноваційної діяльності на підставі довгострокових (понад десять
років) і середньострокових  прогнозів  науково-технічного  та
інноваційного розвитку; ( Частину другу статті 28 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2261-IV ( 2261-15 ) від 16.12.2004 )

   координує діяльність  органів  виконавчої  влади  щодо
розроблення загальнодержавних наукових і науково-технічних програм
та контролює їх виконання;

   здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної
експертизи;

   забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий
простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;

   здійснює інші  повноваження,  передбачені  законодавством
України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]