Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої
        влади у  сфері  наукової  і науково-технічної
        діяльності

   Інші центральні органи виконавчої влади в  межах  своїх
повноважень:

   здійснюють управління  у  сфері наукової та інноваційної
діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку
відповідних галузей;

   визначають напрями     розвитку    наукового    і
науково-технологічного  потенціалу  галузей,  спрямовують  і
контролюють діяльність підпорядкованих їм наукових організацій;

   беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки в Україні, державних наукових та науково-технічних
програм і державного замовлення;

   формують програми  науково-технічного розвитку відповідних
галузей та організують їх виконання;

   організують розроблення, освоєння та виробництво сучасної
конкурентоспроможної  продукції  на основі використання нових
високоефективних   технологій,   устаткування,   матеріалів,
інформаційного забезпечення;

   готують пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму
забезпечення науково-технічного розвитку відповідних галузей;

   здійснюють інші повноваження,  передбачені  законодавством
України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]