Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
        Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної
        Республіки Крим,  місцевих  органів виконавчої
        влади

   Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади щодо наукової та науково-технічної діяльності відповідно до
їх компетенції:

   забезпечують виконання    державних    наукових   та
науково-технічних програм;

   розробляють та   організують   виконання   регіональних
(територіальних) програм науково-технічного розвитку;

   створюють місцеві  інноваційні  фонди  відповідно  до
законодавства України;

   сприяють розвитку технопарків, технополісів,  інноваційних
бізнес-інкубаторів;

   залучають відповідні наукові установи (за їх згодою) до
вирішення проблем науково-технічного розвитку регіону.

             Р о з д і л V

    ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
      У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]