Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 32. Основні  принципи  державного  управління та
        регулювання у  науковій  і  науково-технічній
        діяльності

   При здійсненні державного управління та регулювання науковою
діяльністю держава керується принципами:

   органічної єдності   науково-технічного,   економічного,
соціального та духовного розвитку суспільства;

   поєднання централізації  та  децентралізації управління у
науковій діяльності;

   додержання вимог екологічної безпеки;

   визнання свободи творчої,  наукової  і  науково-технічної
діяльності;

   збалансованості розвитку  фундаментальних  і  прикладних
досліджень;

   використання досягнень  світової   науки,   можливостей
міжнародного наукового співробітництва;

   свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;

   відкритості для    міжнародного    науково-технічного
співробітництва, забезпечення інтеграції української науки  в
світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]