Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної
        діяльності

   Одним із основних важелів здійснення державної політики у
сфері наукової та науково-технічної  діяльності  є  бюджетне
фінансування.

   Держава забезпечує  бюджетне  фінансування  наукової  та
науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі
не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.

   Видатки на наукову і науково-технічну діяльність є захищеними
статтями видатків Державного бюджету України.

   Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом
базового та програмно-цільового фінансування.

   Базове фінансування надається для забезпечення:

   фундаментальних наукових досліджень;

   найважливіших для держави напрямів досліджень, у тому числі в
інтересах національної безпеки та оборони;

   розвитку інфраструктури  наукової  і  науково-технічної
діяльності;

   збереження наукових  об'єктів,  що становлять національне
надбання;

   підготовки наукових кадрів.

   Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким
надається  базове  фінансування  для  здійснення  наукової і
науково-технічної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів
України.

   Програмно-цільове фінансування здійснюється, як правило, на
конкурсній основі для:

   науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на
реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

   забезпечення проведення    найважливіших    прикладних
науково-технічних розробок,  які  виконуються  за  державним
замовленням;

   проектів, що   виконуються   в   межах   міжнародного
науково-технічного співробітництва.

   Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності
здійснюється відповідно до законодавства України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]