Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 35. Державний фонд фундаментальних досліджень

   Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук,  що  провадяться
науковими  установами, вищими навчальними закладами, вченими,
створюється Державний фонд фундаментальних досліджень (далі -
Фонд).

   Діяльність Фонду регулюється Положенням, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.

   У Державному бюджеті України кошти для Фонду визначаються
окремим рядком.

   Кошти Фонду формуються за рахунок:

   бюджетних коштів;

   добровільних внесків юридичних і фізичних осіб (у тому числі
іноземних).

   Кошти Фонду розподіляються на конкурсній основі.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]