Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 36. Державні наукові та науково-технічні програми

   Державні наукові та науково-технічні програми є основним
засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
шляхом концентрації науково-технічного потенціалу  країни  для
розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних
проблем.

   Державні наукові та науково-технічні програми поділяються на:

   загальнодержавні (національні);

   державні (міжвідомчі);

   галузеві (багатогалузеві);

   регіональні (територіальні).

   Статус державних (міжвідомчих) наукових та науково-технічних
програм  мають  також  відповідні  частини  загальнодержавних
(національних)   програм    економічного,    соціального,
національно-культурного розвитку, охорони довкілля.

   Основним засобом реалізації загальнодержавних (національних)
науково-технічних програм є державні  (міжвідомчі),  галузеві
(багатогалузеві) та регіональні (територіальні) програми.

   Державні наукові та науково-технічні програми формуються
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових
проектів і розробок, відібраних на конкурсних засадах.

   Обсяги фінансування   загальнодержавних   (національних)
науково-технічних програм щорічно визначаються Верховною Радою
України при прийнятті Закону України про Державний бюджет України.

   Положення про державні наукові та науково-технічні програми
затверджується Кабінетом Міністрів України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]