Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 5. Вчений

   Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної
діяльності.

   Вчений має право:

   обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної
діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та
загальнолюдських цінностей;

   об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові
наукові  колективи  для  проведення  спільної  наукової  і
науково-технічної діяльності;

   брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень,
які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та
інших джерел відповідно до законодавства України;

   здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні
результати своєї діяльності;

   публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх
іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України;

   брати участь  у  конкурсах на заміщення вакантних посад
наукових і науково-педагогічних працівників;

   отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

   здобувати державне і громадське визнання через присудження
наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок
у  розвиток  науки,  технологій,  впровадження  наукових,
науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку
наукових кадрів.

   Вчений при  здійсненні  наукової,  науково-технічної  та
науково-педагогічної діяльності зобов'язаний:

   не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю;

   додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати
право на інтелектуальну власність.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]