Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 38. Державний інноваційний фонд

   З метою  фінансового  забезпечення  проведення  державної
політики у науковій і науково-технічній діяльності і заходів,
спрямованих на розвиток та використання досягнень науки в Україні,
створюється Державний інноваційний фонд, положення про  який
затверджується Кабінетом Міністрів України.

   Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному
органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності.

   Державний інноваційний фонд здійснює на конкурсних засадах
фінансову та матеріально-технічну підтримку заходів, спрямованих
на  впровадження  пріоритетних  науково-технічних розробок та
новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення,
освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.

   ( Дію частини четвертої статті 38 зупинено на 2004 рік згідно
із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію частини
четвертої статті 38 зупинено на 2003 рік згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію частини четвертої
статті 38 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) Кошти Державного інноваційного фонду
формуються  за  рахунок зборів до цього фонду, встановлених
законодавством України, а також позабюджетних коштів, одержаних
від повернення позик, інвестиційних вкладів, лізингових платежів,
надходжень від сумісної діяльності з виконавцями інноваційних
проектів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших
надходжень, що не суперечать законодавству України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]