Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 39. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки

   З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу
суспільства, розвитку та поширення наукової і технічної культури,
розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та
науково-технічної діяльності держава:

   забезпечує підвищення престижу наукової праці;

   організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і
науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах  і
навчальних закладах;

   забезпечує пошук і відбір талановитої молоді, сприяє її
стажуванню;

   сприяє підготовці  та   перепідготовці   наукових   і
науково-педагогічних кадрів за межами України;

   запроваджує систему  атестації  кадрів,  сприяє  визнанню
дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на
міждержавному рівні;

   встановлює в освітніх програмах обов'язковий мінімум наукових
та науково-технічних знань для кожного рівня освіти.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]