Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 6. Науковий працівник

   Науковий працівник  може  виконувати  науково-дослідну,
науково-педагогічну,           дослідно-конструкторську,
дослідно-технологічну,          проектно-конструкторську,
проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову роботу та (або)
організовувати виконання зазначених робіт у наукових установах та
організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації,
лабораторіях підприємств.

   Науковий працівник має право:

   об'єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь
в діяльності громадських об'єднань і політичних партій;

   на мотивовану   відмову  брати  участь  в  науковій
(науково-технічній) діяльності, результати якої  можуть  мати
негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;

   на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок
коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування
відповідно до законодавства України;

   на іменні  та  інші  стипендії,  а  також  премії,  що
встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;

   на об'єктивну  оцінку  своєї  діяльності  та  отримання
матеріальної  винагороди відповідно до кваліфікації, наукових
результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також
одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або
науково-прикладного результату своєї діяльності;

   займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну
допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства
України;

   займатися підприємницькою  діяльністю   відповідно   до
законодавства України.

   Науковий працівник зобов'язаний:

   провадити наукові  дослідження  відповідно  до  укладених
договорів (контрактів);

   представляти результати  наукової  і  науково-технічної
діяльності  шляхом наукових доповідей, публікацій та захисту
дисертацій;

   у встановленому порядку проходити атестацію на відповідність
займаній посаді;

   постійно підвищувати свою кваліфікацію.

   Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на
основі конкурсного відбору.

   Науковий працівник не може бути примушений провадити наукові
дослідження, якщо вони або їх результати викликають або можуть
викликати шкідливі для здоров'я людини, її життя та довкілля
наслідки, а також не може бути притягнутий до відповідальності за
відмову від участі у таких дослідженнях.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]