Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 7. Наукова установа

   Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що
затверджується в установленому порядку.

   Управління науковою установою здійснює її керівник.

   Керівник наукової установи, як правило, обирається таємним
голосуванням на зборах  колективу  наукових  працівників  на
визначений  статутом (положенням) наукової установи термін і
затверджується власником наукової установи або уповноваженим ним
органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової
установи.

   Керівники структурних  підрозділів  наукової   установи
обираються  на  посади  на  конкурсних  засадах  у порядку,
встановленому статутом (положенням) цих установ.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]