Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про наукову і науково-технічну діяльність


вiд 13.12.1991 № 1977-XII

 Стаття 9. Права і обов'язки керівника наукової установи

   Керівник наукової установи:

   вирішує питання її діяльності  відповідно  до  статутних
завдань;

   представляє наукову установу в органах державної влади та
органах місцевого  самоврядування,  підприємствах,  установах,
організаціях усіх форм власності;

   відповідає за результати діяльності наукової установи перед
власником або уповноваженим ним органом;

   в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;

   визначає функціональні обов'язки працівників;

   призначає частину складу вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради наукової установи;

   здійснює інші повноваження, передбачені статутом (положенням)
наукової установи.

   Керівник наукової установи щорічно звітує перед колективом
наукових працівників про свою діяльність.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]