Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування
        і розвитку телекомунікацій

   1. Науково-технічне забезпечення функціонування й розвитку
телекомунікацій  здійснюється  шляхом  організації  наукових
досліджень, створення нормативно-правової бази та розроблення
нормативної  документації, гармонізації державних і галузевих
стандартів з  міжнародними  стандартами,  впровадження  нових
технологій та засобів телекомунікацій.

               Глава II

      ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

   Ухвалення державної  політики та законодавче забезпечення
державного управління і регулювання у сфері  телекомунікацій
здійснює Верховна Рада України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]