Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої
        влади в галузі зв'язку

   1. Центральний  орган виконавчої влади в галузі зв'язку
(ЦОВЗ):

   1) розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері
телекомунікацій і реалізує її у межах своїх повноважень;

   2) розробляє  проекти  законів, інших нормативно-правових
актів;

   3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань,
віднесених до його компетенції;

   4) визначає  вимоги щодо рівня якості телекомунікаційних
послуг;

   5) впроваджує  технічну  політику  у  сфері  надання
телекомунікаційних   послуг,  стандартизації,  підтвердження
відповідності технічних засобів телекомунікацій;

   ( Пункт 6 статті 15 виключено на підставі Закону N 1876-IV
( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   7) організовує та відповідає за розроблення стандартів у
сфері телекомунікацій;

   8) затверджує технічні вимоги до телекомунікаційних мереж,
засобів і об'єктів телекомунікацій;

   9) розробляє та реалізує технічну політику у формуванні
номерного ресурсу;

   10) розробляє  за  участю Національної комісії з питань
регулювання зв'язку (НКРЗ), міністерств та інших центральних
органів  виконавчої  влади Концепцію розвитку телекомунікацій
України, спрямовану на досягнення стратегічних інтересів  та
міжнародної конкурентоздатності України;

   11) розробляє прогнози розвитку телекомунікаційних мереж та
послуг;

   12) організовує  наукове  забезпечення  функціонування  і
розвитку сфери телекомунікацій;

   13) організовує  проведення  досліджень  та  розробку
рекомендацій щодо конвергенції комп'ютерних та телекомунікаційних
технологій;

   14) інформує суб'єктів ринку телекомунікацій про політику та
стратегію  розвитку  телекомунікаційних  мереж  загального
користування;

   15) вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення
зв'язку для  потреб  державної  системи  урядового  зв'язку,
національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки,
оборони, охорони правопорядку;

   16) вирішує в межах компетенції питання щодо готовності
функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в
умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;

   17) здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та
відповідними органами інших держав;

   18) виконує обов'язки Адміністрації зв'язку та радіочастот
України;

   19) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

              Глава III

        РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]