Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій

   1. Нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом:

   1) контролю за якістю телекомунікаційних послуг;

   2) перевірки  додержання  ліцензійних  умов  операторами,
провайдерами телекомунікацій;

   3) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій
законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфері
телекомунікацій.

   2. Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій у складі
НКРЗ створюється Державна інспекція зв'язку.

   3. Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій посадові
особи НКРЗ мають право:

   1) безперешкодного  доступу на територію і в приміщення
операторів, провайдерів телекомунікацій;

   2) давати в межах  своїх  повноважень  суб'єктам  ринку
телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення
порушень нормативно-правових актів;

   3) застосовувати в установленому  законодавством  порядку
санкції  за  порушення  законодавства про телекомунікації до
суб'єктів ринку телекомунікацій;

   4) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій
необхідні інформацію, пояснення та інші матеріали;

   5) інші права, визначені законом.

  ( [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]