Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 20. Склад, порядок призначення членів та керівництва
        НКРЗ

   1. НКРЗ складається з Голови Комісії та семи членів Комісії,
яких призначає за поданням Прем'єр-міністра України на посади та
припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

   2. Голова та члени НКРЗ призначаються на посаду терміном на
п'ять років. Голова та жоден із членів НКРЗ не можуть обіймати
посаду більше ніж десять років сумарно.

   3. НКРЗ набирає чинності з моменту призначення повного її
складу.

   4. Голова та члени НКРЗ повинні бути громадянами України не
старше 65 років, мати вищу освіту, практичний та управлінський
досвід, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.

   5. Голова  та  члени  НКРЗ  не  можуть бути власниками
корпоративних прав операторів  телекомунікацій  та  поштового
зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність
яких відповідно до цього Закону регулюється НКРЗ, отримувати від
них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати
будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.

   6. Голова та члени НКРЗ можуть бути звільнені з посади у
разі:

   1) подання у відставку;

   2) припинення громадянства України;

   3) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;

   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
них;

   5) порушення обмежень, передбачених частиною п'ятою цієї
статті.

   7. Голова НКРЗ не може обіймати цю посаду більше ніж десять
років сумарно.

   8. Голова НКРЗ:

   1) координує  роботу  НКРЗ  таким  чином,  щоб  сприяти
оперативному й ефективному вирішенню всіх питань, які належать до
повноважень НКРЗ;

   2) головує на засіданнях НКРЗ;

   3) представляє НКРЗ з питань, що потребують нарад  або
контактів  з  вищими  посадовими особами центральних органів
державної влади;

   4) інформує Президента України щодо прийнятих НКРЗ рішень та
прийнятих нормативних документів;

   5) надає Президенту України та до відома Кабінету Міністрів
України щорічний звіт щодо діяльності НКРЗ стосовно реалізації
Концепції  розвитку  телекомунікацій,  а  також  щодо  стану
телекомунікацій в Україні протягом минулого року;

   6) організовує діяльність НКРЗ та її апарату;

   7) видає накази з питань діяльності апарату НКРЗ;

   8) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату
НКРЗ;

   9) підписує документи, які видаються відповідно до рішень
НКРЗ;

   10) представляє  НКРЗ  у  відносинах  з  підприємствами,
установами, організаціями;

   11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.

   9. У разі вакансії посади Голови чи члена НКРЗ протягом
місяця Президент України призначає відповідно нового Голову чи
члена НКРЗ. Термін повноважень нового Голови чи члена НКРЗ в
даному разі відповідає терміну повноважень НКРЗ.

   10. Засідання НКРЗ є правомочними, якщо на них присутні не
менше п'яти членів НКРЗ.

   11. Рішення НКРЗ приймаються більшістю голосів від загального
складу НКРЗ. Голова та кожний член НКРЗ має один голос. У разі
рівного розподілу голосів голос Голови НКРЗ є вирішальним.

   12. Рішення НКРЗ, прийняті в межах її  повноважень,  є
обов'язковими   для  виконання  всіма  суб'єктами  ринку
телекомунікацій.

   13. Рішення НКРЗ можуть бути оскаржені в  установленому
законодавством порядку.

   14. Для реалізації повноважень НКРЗ формується апарат у межах
асигнувань, визначених Державним бюджетом України. Працівники
апарату НКРЗ мають статус державних службовців.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]