Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 22. Відкритість діяльності НКРЗ

   1. НКРЗ забезпечує відкритість своєї діяльності.

   2. Порядок і терміни оприлюднення порядку денного НКРЗ та її
рішень визначаються Регламентом НКРЗ.

   3. Рішення НКРЗ приймаються на засіданнях, які проводяться у
формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що
мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі
відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку
телекомунікацій і громадські організації в установленому НКРЗ
порядку.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]