Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 23. Відповідальність посадових осіб НКРЗ

   1. За  порушення  вимог  цього  Закону,  інших  актів
законодавства,  за невиконання або неналежне виконання своїх
службових обов'язків, внаслідок чого порушені права та інтереси
суб'єктів ринку телекомунікацій, які охороняються законом, Голова
та  члени  НКРЗ  і  посадові  особи  апарату  НКРЗ  несуть
відповідальність згідно із законом.

               Глава IV

         ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]